section

 

PROJEKT

Šablony I GK

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt je realizován v období 1.9.2022 - 31.12.2024.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003391

OP JAK pro SŠ a VOŠ (TEMPLATES I GK)

Poskytovatel: MŠMT ČR.

PDF publicita_plakat_gk-1.pdf, 213 kB

 

DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY

byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 31.12.2023.

Registrační číslo projektu: 0360/DIGI/2023

Poskytovatel: MŠMT ČR

PDF letak-pro-publicitu-npo-digitalizujeme-s.pdf, 185 kB

Šli jsme do toho. Stali jsme se příjemci dotací ze „šablon".
Proces čerpání dotací i jeho administrace se zjednodušily.
Myslíme na rozvoj pracovníků školy i žáků!