section

Studium

Osmileté denní studium

Kód: 79-41-K/81 Gymnázium

Naše gymnázium je prestižní školou. Každému studentovi poskytujeme rozsáhlé a vyvážené vzdělání v motivujícím multikulturním prostředí. Podporujeme radost z učení, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení samostatného myšlení a komunikačních a prezentačních dovedností a vedeme studenty k samostatnému vyhledávání a využívání informací. Žáci mají příležitost se účastnit tématicky zaměřených kurzů a seminářů pořádaných Vysokou školou finanční a správní (VŠFS).

Naši absolventi dokáží plně využívat svůj potenciál a rozvíjet své schopnosti tak, aby se stali nezávislými a soběstačnými dospělými lidmi.

V současnosti je bezpochyby znalost cizích jazyků nutností. Proto je jejich výuce poskytnuta maximální hodinová dotace. Prvním cizím jazykem je angličtina, jako druhý cizí jazyk si mohou studenti zvolit němčinu, francouzštinu, španělštinu či ruštinu.