section

Studium

Osmileté denní studium

Kód: 79-41-K/81 Gymnázium

Gymnázium Kodaňská je výběrovou školou. Naše žáky si skutečně důkladně vybíráme. Každému žáku poskytujeme rozsáhlé a vyvážené vzdělání v motivujícím prostředí. Podporujeme radost z učení, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení samostatného myšlení a komunikačních a prezentačních dovedností a vedeme gymnazisty k samostatnému vyhledávání a využívání informací. Naši absolventi dokáží plně využívat svůj potenciál a rozvíjet své schopnosti tak, aby se stali nezávislými a soběstačnými dospělými lidmi. Vedle kvalitního vzdělání dbáme i na výchovnou složku. Držíme se kréda, že slušnost není projevem slabosti.

V současnosti je bezpochyby znalost cizích jazyků nutností. Proto je jejich výuce věnována rozšířená hodinová dotace. Prvním cizím jazykem je angličtina, jako druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit němčinu nebo španělštinu. Druhý cizí jazyk vyučujeme už od prvního ročníku osmiletého gymnázia, nikoli až od druhého, jak bývá obvyklé na většině osmiletých gymnázií.

PDF Tabulace učebního plánu - nižší gymnázium, 148 kB

PDF Tabulace učebního plánu - vyšší gymnázium, 148 kB