section

Studium

Osmileté denní studium

Kód: 79-41-K/81 Gymnázium

Naše gymnázium je prestižní školou. Každému studentovi poskytujeme rozsáhlé a vyvážené vzdělání v motivujícím multikulturním prostředí. Podporujeme radost z učení, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjení samostatného myšlení a komunikačních a prezentačních dovedností a vedeme studenty k samostatnému vyhledávání a využívání informací. Žáci mají příležitost se účastnit tématicky zaměřených kurzů a seminářů pořádaných Vysokou školou finanční a správní (VŠFS).

Naši absolventi dokáží plně využívat svůj potenciál a rozvíjet své schopnosti tak, aby se stali nezávislými a soběstačnými dospělými lidmi.

V současnosti je bezpochyby znalost cizích jazyků nutností. Proto je jejich výuce poskytnuta maximální hodinová dotace. Prvním cizím jazykem je angličtina, jako druhý cizí jazyk si mohou studenti zvolit němčinu a španělštinu.

PDF Tabulace učebního plánu - nižší gymnázium, 148 kB

PDF Tabulace učebního plánu - vyšší gymnázium, 148 kB