section

O nás

Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. vznikla v roce 1993. Nejmladší, ale zároveň nejdynamičtěji rostoucí součástí Bankovní akademie je všeobecné gymnázium.

Hezkých úspěchů dosahujeme i v sou­těžích – v rámci Prahy byla družstva našich žáků úspěšná v soutěži Matema­tický klokan, Pražský glóbus a v soutěži Mladý Démosthenes, jejímž je Bankovní akademie spolupořadatelem. Gymná­zium připravilo pro žáky pátých tříd soutěžní dopoledne Den s médii, sou­těž zaměřenou na finanční gramotnost, reklamu a marketing. Za velkého zájmu studentů proběhla olympiáda z anglic­kého, španělského a německého jazyka.

Mimoškolní život

Pestrý byl i náš mimoškolní život – pro žáky prvních ročníků gymnázia i SOŠ se uskutečnil adaptační kurz, studen­ti gymnázia se zúčastnili lyžařského zájezdu, velmi úspěšný byl adventní zájezd do SRN. Studenti obou škol byli rovněž na vzdělávacím pobytu ve Velké Británii a ve Španělsku. Zapojili jsme se do fotbalového turnaje, který pořádala Vysoká škola finanční a správní. Na kon­ci školního roku proběhl týden kurzů – tematicky zaměřené vícedenní akce.

 


Zvětšit mapu