section

Přestup na Gymnázium Kodaňská

Gymnázium Kodaňská  umožňuje v souladu s § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků:

  • z víceletého gymnázia;
  • ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy;
  • ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením střední škole, která JPZ realizuje).

Přijetí ke studiu je podmíněno doloženými výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školu v aktuálním roce (například u žáků 9. ročníku na čtyřletou střední školu), dále pak osobním pohovorem s vedením školy a prověřením znalostí AJ, případně jazyka dalšího (NJ, ŠJ).

Jak postupovat při přestupu?

V případě zájmu o přestup kontaktujte ředitele gymnázia Marka Matějku (+420 210 088 811, marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz), který vám sdělí bližší informace.