section

PEDAGOGICKÝ SBOR

Třídní učitelé a zastupující třídní učitelé, označení učeben

učebna

třída

třídní učitel

zastupující třídní
E 125

1.A8

Iveta Svozilová

mob: 724 886 574
email: iveta.svozilova@gymnaziumkodanska.cz

Lenka Čejková

E 123

2.A8

Eva Humeňanská
mob: 608 931 312
email: eva.humenanska@gymnaziumkodanska.cz

Lenka Čejková
E 124

3.A8

Lucie Grant
mob: 778 429 656
email: lucie.grant@gymnaziumkodanska.cz

Martina Paulová
E 127

3.B8

Martina Paulová
mob: 777 017 779
email: martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz

Lucie Grant
E 122

4.A8

Josef Rac
mob: 602 679 745
email: josef.rac@gymnaziumkodanska.cz

Marek Matějka
E 128

5.A8

Barbora Kameníková
mob: 604 832 406
email: barbora.kamenikova@gymnaziumkodanska.cz

Helena Vrbíková
E 129

6.A8

Anežka Hozmanová
mob: 770 165 002
email: anezka.hozmanova@gymnaziumkodanska.cz

Marek Matějka
E 222

7.A8

Helena Vrbíková
mob: 725 084 098
email: helena.vrbikova@gymnaziumkodanska.cz

Peter Giertl
E 223

8.A8

Romana Koubek Plocková
mob: 773 857 711
email: romana.koubekplockova@gymnaziumkodanska.cz
David Koryta

 

kabinet/kontakt

jméno

email

E 027

210 088 811

Ing. Romana Koubek
Plocková, zástupkyně
ředitele BA
romana.koubekplockova@
gymnaziumkodanska.cz
Kateřina Simonová,
studijní oddělení
katerina.simonova@
gymnaziumkodanska.cz

E 028

255 785 700

Mgr. Ing. Lucie Grant lucie.grant@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Eva Humeňanská

eva.humenanska@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Martina Paulová

martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Barbora Kameníková barbora.kamenikova@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Iveta Svozilová

iveta.svozilova@gymnaziumkodanska.cz

E 126

255 785 714

Bc. Petra Bláhová

petra.blahova@gymnaziumkodanska.cz

Bc. Michael Rádl michael.radl@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Peter Giertl peter.giertl@gymnaziumkodanska.cz
BA Klára Jíchová klara.jichova@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Josef Rác josef.rac@gymnaziumkodanska.cz
RNDr. Ph.D. Michal Šindelář michal.sindelar@gymnaziumkodanska.cz
Bc. Pavel Šíp pavel.sip@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Jiří Taichman jiri.taichman@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Vít Varga vit.varga@gymnaziumkodanska.cz

K 404

210 088 848

Mgr. Lenka Čejková lenka.cejkova@gymnaziumkodanska.cz

K 411

255 785 717

Mgr. Veronika Berecková

veronika.bereckova@
gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Anežka Hozmanová

anezka.hozmanova@
gymnaziumkodanska.cz

Mgr. David Koryta

david.koryta@gymnaziumkodanska.cz

K 412

210 088 848

PhDr. Marek Matějka,
ředitel BA

marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

K 419

255 785 716

Ing. Bc. Ph.D. Jitka Homolová jitka.homolova@gymnaziumkodanska.cz
PaedDr. Helena Pšeničková helena.psenickova@gymnaziumkodanska.cz
Bc. Helena Vrbíková helena.vrbikova@gymnaziumkodanska.cz

jídelna

255 785 735

Jana Jíšová  
Renata Kučerová  

 

Jazyková učebna: K303

Učebna IVT: E302

Chemická laboratoř: K413