section

PEDAGOGICKÝ SBOR

Třídní učitelé a zastupující třídní učitelé, označení učeben

učebna

třída

třídní učitel

zastupující třídní
E 127

1.A8

Romana Grausgruberová

mob: 770 165 004
email: romana.grausgruberova@
gymnaziumkodanska.cz

Marek Matějka

E 125

2.A8

Iveta Svozilová
mob: 724 886 574
email: iveta.svozilova@gymnaziumkodanska.cz

Barbora Kameníková
E 123

3.A8

Eva Humeňanská
mob: 608 931 312
email: eva.humenanska@gymnaziumkodanska.cz

Helena Pšeničková
E 124

4.A8

Lucie Müller
mob: 778 429 656
email: lucie.muller@gymnaziumkodanska.cz

Martina Paulová
E 128

4.B8

Martina Paulová
mob: 777 017 779
email: martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz

Lucie Müller
E 024

5.A8

Romana Koubek Plocková
mob: 773 857 711
email: romana.koubekplockova@

gymnaziumkodanska.cz

Marek Matějka
E 122

6.A8

Barbora Kameníková
mob: 604 832 406
email: barbora.kamenikova@gymnaziumkodanska.cz

Iveta Svozilová
E 222

7.A8

Anežka Hozmanová
mob: 770 165 002
email: anezka.hozmanova@gymnaziumkodanska.cz

David Koryta
E 223

8.A8

David Koryta
mob: 602 673 924
email: david.koryta@gymnaziumkodanska.cz
Anežka Hozmanová

 

kabinet/kontakt

jméno

email

E 027

210 088 811

Ing. Romana Koubek
Plocková, zástupkyně výkonného ředitele BA
romana.koubekplockova@
gymnaziumkodanska.cz
Kateřina Simonová,
vedoucí studijního oddělení
katerina.simonova@
gymnaziumkodanska.cz
Barbora Sovová, referentka studijního oddělení barbora.sovova@gymnaziumkodanska.cz

E 028

255 785 700

Bc. Romana Grausgruberová romana.grausgruberova@
gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Eva Humeňanská eva.humenanska@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Ing. Lucie Müller lucie.muller@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Martina Paulová martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Iveta Svozilová iveta.svozilova@gymnaziumkodanska.cz

E 126

255 785 714

Bc. Petra Bláhová

petra.blahova@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Peter Giertl peter.giertl@gymnaziumkodanska.cz
Lilian Isperdon lilian.isperdon@gymnaziumkodanska.cz
Bc. Jana Koucká jana.koucka@gymnaziumkodanska.cz
Bc. Michael Rádl michael.radl@gymnaziumkodanska.cz
Mgr. Lukáš Rejka lukas.rejka@gymnaziumkodanska.cz
RNDr. Michal Šindelář, Ph. D. michal.sindelar@gymnaziumkodanska.cz

E 226

255 785 717

Mgr. Anežka Hozmanová

anezka.hozmanova@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Barbora Kameníková barbora.kamenikova@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. David Koryta

david.koryta@gymnaziumkodanska.cz

K 412

210 088 848

PhDr. Marek Matějka,
výkonný ředitel BA

marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

K 419

255 785 716

Ing. Bc. Jitka Homolová, Ph. D. jitka.homolova@gymnaziumkodanska.cz
Bc. Anna Kukhtenko anna.kukhtenko@gymnaziumkodanska.cz
PaedDr. Helena Pšeničková helena.psenickova@gymnaziumkodanska.cz

jídelna

255 785 735

Jana Jíšová  
Renata Kučerová