section

O nás - Gymnázium kodaňská

Gymnázium Kodaňská je všeobecné osmileté gymnázium, které má za sebou už víc než deset let existence a absolventy studující na prestižních veřejných i soukromých vysokých školách včetně fakult Univerzity Karlovy či zahraničních univerzit. Gymnázium Kodaňská je součástí Bankovní akademie s více než dvacetiletou tradicí.

Zvýšenou pozornost věnujeme jazykové průpravě žáků. Vedle anglického jazyka nabízíme i výuku španělštiny a němčiny. Část žáků pochází ze zahraničí nebo bilingvních rodin. Využíváme dlouhodobě systematické spolupráce s rodilými mluvčími.

Využíváme pro výuku profesionálně vybaveného multimediálního studia na VŠFS, kde se žáci věnují nácviku prezentačních a komunikačních kompetencí. Škola je velmi aktivní v projektu Fiktivní firma. Žáci provozují v rámci předmětu Fiktivní firma Banku Academii, a.s. a zúčastňují se tuzemských i zahraničních veletrhů fiktivních firem. Navázali jsme spolupráci s partnerskými firmami, které našim žákům poskytují odborné praxe uvnitř reálných podniků.

Pedagogický sbor je složen z erudovaných pedagogů i odborníků z podnikové praxe. Na škole působí i vybraní vysokoškolští pedagogové a vyučují odborné i teoretické předměty napříč ročníky střední odborné školy. Entuziasmus mladých vyučujících doplňuje osobnostní zralost jejich zkušenějších kolegů a kolegyň.

Škola si uchovává náboženskou i politickou nezávislost, zakládá si na ideové svobodě a kritickém myšlení. Podporujeme enviromentální výchovu a vedeme žáky k ekologickému chování. Například třídění odpadu se už stalo samozřejmostí. Jsme otevřeni spolupráci s rodiči a přáteli školy.

Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. vznikla v roce 1993. Jsme tak školou s více než pětadvacetiletou historií a jsme právem označováni za tradiční vzdělávací instituci.  Systematicky propojujeme teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, které vštěpujeme našim žákům. Neignorujeme ani výchovnou složku školy a vedeme žáky k vytváření si pevných morálních zásad a občanské uvědomělosti. Podporujeme kritické myšlení a směřujeme žáky k ekologicky orientovanému chování.

Mezi naše absolventy patří osobnosti jak hospodářského, tak společenského, kulturního i sportovního světa. Bankéři, politici, úspěšní podnikatelé a manažeři, ale také vrcholoví sportovci a mnoho dalších. Za všechny jmenujme olympijskou vítězku Ester Ledeckou, dnes už i absolventkou Vysoké školy finanční a správní. 

Mimoškolní život

Pestrý je i mimoškolní život. Pro žáky prvních ročníků gymnázia i SOŠ uskutečňujeme adaptační kurzy, studen­ti se zúčastňují lyžařských zájezdů do tuzemských i zahraničních horských středisek. Oblíbené jsou lyžařské zájezdy do rakouských Alp, kam směřují žáci vyššího gymnázia. Je obvyklé, že žáci VG se podívají do Rakouska čtyřikrát za čtyři roky studia. Žáci vyjíždějí do zahraničí, kde si zdokonalují svou jazykovou gramotnost v rámci školních poznávacích zájezdů. Účast v různých olympiádách je samozřejmostí. K zajímavým akcím řadíme Den s médii, Běh bankou a další. Žáci jsou velmi aktivní v různých humanitárních akcích, jako jsou sbírky pro zrakově postižené či jinak potřebné. Velmi atraktivní bývá maturitní ples spojený i se stužkováním žáků prvních ročníků na pražském historickém Žofíně.

 


Zvětšit mapu