section

O nás - Gymnázium kodaňská

Gymnázium Kodaňská je všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium.

Zvýšenou pozornost věnujeme jazykové průpravě žáků. Vedle anglického jazyka nabízíme i výuku španělštiny a němčiny. Pro zájemce jsme připraveni pořádat i další výuku jazyků v rámci tzv. kroužků (čínština, ruština, francouzština). Část žáků pochází z bilingvních rodin. Využíváme dlouhodobě systematické spolupráce s rodilými mluvčími.

Pedagogický sbor je složen z graduovaných pedagogů. Entuziasmus mladých vyučujících doplňuje osobnostní zralost jejich zkušenějších kolegů a kolegyň. Škola zajišťuje v rámci školního poradenského pracoviště výchovné poradenství i prevenci sociálně patologických jevů. Nabízíme a udržujeme bezpečné prostředí uvnitř školy. Škola garantuje komorní prostředí a přátelskou atmosféru jak mezi učiteli a žáky, tak mezi pedagogy a rodiči.

Škola si uchovává náboženskou i politickou nezávislost, zakládá si na ideové svobodě a kritickém myšlení. Podporujeme environmentální výchovu a vedeme žáky k ekologickému i ekonomickému chování zároveň. Jsme otevřeni spolupráci s rodiči a přáteli školy. Ve škole funguje školní parlament, a to hned dva, jeden pro žáky nižšího a druhý pro žáky vyššího gymnázia. Ve škole působí i školská rada složená ze zástupců pedagogického sboru, zástupců rodičů žáků i zástupců žáků samotných.

Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. vznikla v roce 1994, respektive 1995. Jsme tak školou s téměř třicetiletou historií a jsme právem označováni za tradiční vzdělávací instituci na pražském vzdělávacím trhu.  Systematicky propojujeme teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, které vštěpujeme našim žákům. Neignorujeme ani výchovnou složku školy a vedeme žáky k vytváření si pevných morálních zásad a občanské uvědomělosti.

Mezi naše absolventy patří osobnosti jak hospodářského, tak společenského, kulturního i sportovního světa. Vedení školy podporuje rozvoj nadějných sportovních talentů, avšak při zachování vysokých nároků na studijní výsledky.

Pestrý je i mimoškolní život. Pro žáky prvních ročníků gymnázia i SOŠ uskutečňujeme adaptační kurzy, studenti se zúčastňují lyžařských zájezdů do tuzemských i zahraničních horských středisek. Oblíbené jsou lyžařské zájezdy do rakouských Alp, kam směřují žáci vyššího gymnázia. Je obvyklé, že žáci VG se podívají do Rakouska čtyřikrát za čtyři roky studia. Žáci vyjíždějí do zahraničí, kde si zdokonalují svou jazykovou gramotnost v rámci školních poznávacích zájezdů. Účast v různých olympiádách je samozřejmostí. K zajímavým akcím patří například Mercado. Žáci jsou velmi aktivní v různých charitativních akcích, jako jsou sbírky pro zrakově postižené (Světluška) či jinak potřebné, adopce na dálku apod.

Absolventi gymnázia jsou studenty veřejných i soukromých vysokých škol v tuzemsku i zahraničí. Největší konkurenční výhodou je kvalita jazykové přípravy našich žáků – absolventů, která jim umožňuje bezproblémové uplatnění po maturitě.

„Učení je poklad, který bude všude následovat svého majitele.“  (čínské přísloví)

 


Zvětšit mapu