section

Vedení školy gymnázia Kodaňská

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva, ředitelka školy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení gymnázia

PhDr. Marek Matějka
výkonný ředitel
210 088 848
marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

Ing. Romana Koubek Plocková
zástupkyně ředitele
210 088 811, 773 857 711
romana.koubekplockova@gymnaziumkodanska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Humeňanská
608 931 312
eva.humenanska@gymnaziumkodanska.cz

Školní metodička prevence

Mgr. Martina Paulová
777 017 779
martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz

Studijní oddělení

Kateřina Simonová
vedoucí studijního oddělení
210 088 811, 602 679 671
katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz

Barbora Sovová
referentka studijního oddělení
210 088 811, 778 493 570
barbora.sovova@gymnaziumkodanska.cz