section

Vedení školy gymnázia Kodaňská

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva, ředitelka školy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení gymnázia

PhDr. Marek Matějka
výkonný ředitel
210 088 811
marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

Ing. Romana Koubek Plocková
zástupkyně ředitele
210 088 811, 773 857 711
romana.koubekplockova@gymnaziumkodanska.cz

Školní poradenské pracoviště 

Mgr. Eliška Haladová
školní psycholog
eliska.haladova@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Jana Koucká
výchovný poradce
777 364 213
jana.koucka@gymnaziumkodanska.cz

Mgr. Martina Paulová
metodik prevence
777 017 779
martina.paulova@gymnaziumkodanska.cz

Studijní oddělení

Kateřina Simonová
vedoucí studijního oddělení
210 088 811, 602 679 671
katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz

Barbora Sovová
referentka studijního oddělení
210 088 811, 778 493 570
barbora.sovova@gymnaziumkodanska.cz