section

Vedení školy

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení gymnázia

PhDr. Marek Matějka
ředitel
210 088 848
marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
zástupce ředitele
725 084 109  210 088 811
kamil.kotlik@gymnaziumkodanska.cz