section

Vedení školy gymnázia Kodaňská

Představenstvo

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva, ředitelka školy

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení gymnázia

PhDr. Marek Matějka
výkonný ředitel
210 088 848
marek.matejka@gymnaziumkodanska.cz

Ing. Romana Koubek Plocková
zástupkyně ředitele
773 857 711, 210 088 848
romana.koubekplockova@gymnaziumkodanska.cz

Studijní oddělení

Kateřina Simonová
602 679 671, 210 088 811
katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz

Výchovné poradenství a metodička primární prevence

Mgr. Lenka Čejková
725 469 768, 210 088 811
lenka.cejkova@gymnaziumkodanska.cz