section
Společenství školvzdělání pro všechny generace
MŠ ZŠ gymnázium gymnázium magisterské bakalářské magisterské doktorské

 

Společenství škol představuje mimořádnou soustavu soukromých škol různých stupňů. Vedle Vysoké školy finanční a správní, soukromé univerzity, se v něm sdružuje osmileté a čtyřleté Gymnázium Kodaňská a Kouzelné školy - mateřská a základní.

Kouzelné školy fungují v režimu Montessori. Jejich vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ pro další vzdělávání.

Rodiče malých nadaných školáků se můžou poté, co jejich ratolesti dosáhnou 11 let, rozhodnout pro fakultní osmileté gymnázium. A ani po dokončení základní školy není pozdě na to, začít využívat výhody, které Společenství škol nabízí. V 15 letech se může zájemce zapsat čtyřleté gymnázium.

Po maturitě lze samozřejmě nastoupit rovnou ke studiu na Vysokou školu finanční a správní. Ta nabízí i kombinovanou formu studia, kterou je možné zvládnout i při zaměstnání.

Rozhoduje kvalita

Společenství škol představuje v České republice zcela unikátní komplex vzdělávacích institucí. Garantuje provázanost a návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů a oborů, stejně jako vysokou kvalitu výuky, klientský (individuální) přístup ke studentům, vynikající technologické vybavení a přátelské prostředí s příjemnou atmosférou během studia. Můžete se o tom přesvědčit sami při Dnech otevřených dveří, které pořádají pravidelně všechny typy škol sdružené ve Společenství.