section

Suplování

Doporučujeme pravidelně sledovat změny v rozvrhu.

Aktualizace je prováděna zpravidla do 15:00 předchozího dne.

Žáci jsou povinni sledovat změny v rozvrhu (suplování) průběžně.

Suplování

 

Rozvrhy