section

Maturitní zkouška

 

 Školní seznam literárních děl k maturitě, 159 kB

 Přihláška k maturitní zkoušce, 59 kB

 

 Vyhláška č. 177/2009 Sb., 2.5 MB

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.