section

TIM

Vedle možnosti stravování žáků vyššího gymnázia a Střední odborné školy ve školní jídelně je možno využít i gastronomických služeb vysokoškolského klubu TIM. Na stravování v tomto zařízení se však nevztahuje jakákoliv dotace na stravování žáků.

 

Vysoškolský klub TIM

www.vsfs.cz/tim