Jednotná přijímací zkouška - výsledky

Jednotná přijímací zkouška - výsledky

28.04.2023

Seznam přijatých / nepřijatých žáků ke studiu na všeobecném osmiletém gymnáziu ve školním roce 20223/2024.