Termín přijímací zkoušky na střední školy

Termín přijímací zkoušky na střední školy

12.03.2021

Změny v přijímacích zkouškách na střední školy

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 rozhodlo MŠMT o změně termínů konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na víceletá gymnázia. První termín JPZ byl stanoven na 5. 5. 2021 a druhý na 6. 5. 2021. První náhradní termín na 2. 6. 2021 a druhý náhradní termín na 3. 6. 2021. 

Prvním termínem se rozumí, že se jedná o řádný termín JPZ pro uchazeče, kteří se zúčastní JPZ ve škole, kterou mají v přihlášce uvedenu na prvním místě. Druhým termínem se pak rozumí konání JPZ pro uchazeče ve škole, jíž mají uvedenu na místě druhém. Všechny ostatní podmínky a parametry přijímacího řízení zůstávají v platnosti beze změny. O detailech účasti u přijímacího řízení budou uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci informováni v osobní pozvánce.

Podrobnosti o změnách v organizaci JPZ naleznete zde