Podpora finanční gramotnosti žáků

Podpora finanční gramotnosti žáků

10.10.2022

Ve čtvrtek 6. října 2022 se uskutečnila projektově orientovaná interaktivní výuka v rámci podpory finanční gramotnosti žáků nižšího stupně gymnázia. Terciáni a kvartáni se zúčastnili výuky realizované ve spolupráci s externími partnery (ČSOB) věnované základům finanční gramotnosti. Zajímavá témata podávaná hravou formou za použití kvízů ukázala na skutečnost, že jak žáci tercie, tak kvarty mají elementární povědomí o fungování a funkci peněz ve společnosti. Současně se prokázal rozdíl i ve znalostech žáků obou ročníků. Zatímco žáci třetího ročníku dosud v učebních plánech neměli žádný předmět týkající se daného tématu, o rok starší spolužáci už dokázali přesněji popisovat mnohé zákonitosti právě proto, že se už s finanční tématikou v rámci výuky setkali. Tak či onak bylo evidentní, že žákům inkriminovaná problematika není cizí a že si uvědomují význam vlastní finanční gramotnosti pro budoucnost. V započatém projektu budeme pokračovat i nadále.

fg.jpg fg2.jpg fg3.jpg fg4.jpg fg5.jpg fg6.jpg