section

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Eva Humeňanská

Konzultace je možné domluvit ústně, e-mailem či telefonicky.

Školní výchovné poradenství věnuje zvláštní pozornost zejména žákům s poruchami učení a chování z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy. Důležitou oblastí, které se výchovné poradenství také věnuje, je poradenská činnost žákům při jejich profesní orientaci.

Hlavní náplň práce výchovné poradkyně:

  • vytváří podmínky pro integraci žáků se zdravotními potížemi ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům a koordinuje vzdělávací opatření těchto žáků na škole
  • eviduje a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
  • v oblasti poruch učení a chování spolupracuje s třídními učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky, odbornými pracovišti a rodiči žáků
  • zajišťuje poradenskou pomoc při rozhodování žáků o dalším vzdělávání či volbě povolání