section

Přípravný kurz matematiky


Gymnázium Kodaňská pořádá v rámci přípravy žáků pátých tříd k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia osmihodinový kurz matematiky

Cílem kurzu je zopakovat, a tím upevnit znalosti žáka se zaměřením na oblasti, v nichž se nejčastěji v didaktických testech chybuje. Vedle toho se účastníci kurzu seznámí s doporučeními, jak úspěšně vzdorovat stresu (trémě) v průběhu přijímacích zkoušek.

Lektoři odpoví na otázky:

 • Jak si při psaní testů rozvrhnout čas?
 • V jakém pořadí řešit dílčí úlohy?
 • Jak správně vyznačit odpovědi do záznamového archu?

V průběhu kurzu si žáci procvičí didaktický test a aktivně se zúčastní:

 • společné kontroly správnosti výsledků
 • diagnostiky chyb
 • objasnění a vysvětlení problematických otázek.

Velmi důležitou součástí „přijímaček nanečisto“ bude procvičování tematických celků:

 • početní operace v oboru přirozených čísel
 • slovní úlohy
 • geometrie v rovině i prostoru.
   

Termíny konání přípravných kurzů: 8. – 9. 3. 2019, 29. – 30. 3. 2019, 12. – 13. 4. 2019

Kurzy budu probíhat v pátek od 15:00 do 18:15 hod. a v sobotu v čase 9:00 - 12:15 hod.

Cena kurzu za osobu: 1.089,- Kč (včetně DPH)
 

Místo konání: Gymnázium Kodaňská - Bankovní akademie, Kodaňská 54/10, 101 00  Praha 10

Přihlášky ve tvaru*: jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa, jméno účastníka a vybraný termín zasílejte na e-mail: tereza.fialova@bankovniakademie.cz. Kontakt: 255 785 726.

Nabízíme využití akčního balíčku: kurz matematika + český jazyk za zvýhodněnou cenu 1.936,- Kč (včetně DPH)

 

náhled letak_kurzy_nanecisto_02-2019_matematika.jpg