section

Jazykové certifikáty z němčiny

Studenti Gymnázia i SOŠ se v rámci výuky německého jazyka připravují na složení jazykového certifikátu Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Zkoušky ÖSD jsou zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů. 

Studentům nižšího gymnázia je doporučována zkouška Kompetenz in Deutsch na úrovni A1 či A2 dle SERRJ ( KID A1 a KID A2), studenti septimy a oktávy vyššího gymnázia jsou vhodnými kandidáty na ÖSD Zertifikat B1 či ÖSD Zertifikat B2 na úrovni B1 a  B2 dle SERRJ. Tyto certifikáty mohou sloužit jako doklad potřebný pro prokázání jazykové úrovně při přijímacích řízeních na vysoké školy nebo u zaměstnavatelů v České republice nebo zahraničí.

Studentům SOŠ je doporučována zkouška ÖSD Zertifikat A2 na úrovni A2 dle SERRJ, který je jako doklad jazykové úrovně akceptován některými státními institucemi či zaměstnavateli.

Naše škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek s.r.o. (ELEC) a tak veškeré zkoušky probíhají přímo na její půdě, tedy ve známém a přátelském prostředí.

Bližší informace o přípravných kurzech a jazykových zkouškách z němčiny obdržíte u Mgr. Moniky Vrbové, která je jejich garantem.