Předvánoční kongresové centrum ožilo hudbou a zpěvem žáků i pedagogů

Předvánoční kongresové centrum ožilo hudbou a zpěvem žáků i pedagogů

03.01.2022

Předvánoční kongresové centrum ožilo hudbou a zpěvem žáků i pedagogů

V úterý 21. prosince 2021 se setkali žáci nižšího stupně gymnázia v Kongresovém centru VŠFS, aby si společně připomněli atmosféru Vánoc a rozloučili se s končícím kalendářním rokem. Spolu s vyučujícím hudební výchovy, jinak mladým nadějným profesionálním symfonickým dirigentem, žáci nastudovali několik skladeb, ať už pouze hudebních, nebo i pěveckých. Je třeba zmínit, že vedle hry na flétnu jedné ze žákyň sekundy zahrála na housle i  terciánka spolu s pěveckým sólem svého spolužáka, jinak člena dětského souboru Národního divadla. Velmi příjemným zpestřením bylo vystoupení naší žákyně čínského původu, která představila hrou na typický čínský strunný nástroj (obdoba evropské citery) skladbu o rybáři čekajícím na rybu. Všichni v sále kvitovali s neskrývaným nadšením tuto ochutnávku cizokrajné hudební produkce. Vrcholem všeho byl pak společný sborový zpěv pedagogů a žáků. Za společnou skladbu si pod vedením prof. Dlaska vybrali Jingle Bells od Jamese S. Pierponta z roku 1857. Prostě novodobá vánoční klasika! A nezapomněli jsme ani na českou klasiku – Nesem vám noviny. 

V průběhu hudebního vystoupení žáků NG byly rozdány diplomy za úspěchy v různých soutěžích v průběhu prvního pololetí školního roku (Mercado, šachový turnaj, Bobřík informatiky). Po skončení programu se žáci v doprovodu svých třídních učitelů rozešli do kmenových tříd, kde předvánoční veselí pokračovalo. Hezké Vánoce! 
 

img_20211221_082133.jpg img_20211221_082430.jpg img_20211221_083535.jpg img_20211221_083611.jpg img_20211221_083740.jpg img_20211221_084622.jpg img_20211221_085109.jpg