Mercado alias der Marktplatz na Kodaňské

Mercado alias der Marktplatz na Kodaňské

21.12.2021

Konec roku už tradičně bývá spojován s uvolněnější vánoční atmosférou nejen v ulicích měst, ale i ve školách. Není tomu jinak ani u nás na gymnáziu. V pátek 17. 12. 2021 se v prostorách školy uskutečnila akce Mercado (česky trh), v rámci níž žáci vyrobili, zpropagovali a prodávali své vlastní produkty. Zejména se jednalo o kulinářské výtvory z hispánské kultury napříč světem, zejména Střední a Jižní Ameriky. Vedle toho jsme dali prostor i německé jazykové větvi našich studentů. Na chodbách školy i v učebnách byly instalovány improvizované stánky s výrobky jednotlivých skupin žáků. Akce se setkala s velmi příznivým ohlasem a žáci i učitelé byli s jejím průběhem nadmíru spokojeni. Pochoutky byly vskutku zajímavé a doslova šly „na dračku.“

Celá akce měla vedle seznámení s kulturou té které jazykové oblasti i cíle přesažné, řekněme charitativní. Výtěžek z akce (V = P – N) byl určen pro finanční zajištění adopce na dálku. Díky chvályhodné aktivitě našich žáků může vybrané dítě z rozvojových zemí dnešního světa strávit celý další školní rok vzdělávacím procesem a připravovat se tak na svou budoucí profesní kariéru. Umožnit dětem vzdělání je nepochybně nejlepší investicí do jejich budoucnosti. Celková vybraná částka přesahující 8 000,- Kč bude určena na podporu jednoho konkrétního dítěte v Africe. Naše pohledy směřují na jih Afriky, s největší pravděpodobností do velmi zdecimované Zambie, kde existuje obrovská chudoba, demografické následky vnitřních konfliktů a rovněž vysoká úmrtnost díky masivně rozšířenému onemocnění AIDS. Jednou z mála cest v boji proti nekontrolovatelnému šíření AIDS je systematická osvěta a podpora vzdělanosti tamního obyvatelstva. Jsme přesvědčeni, že například finanční podporou vzdělání budoucích zdravotních sester lze alespoň minimálně pomoci zlepšení životní situace původního obyvatelstva jižní Afriky. 

Příjemný pocit z akce jsme umocnili tím, že jsme navíc mohli navodit snad drobnou radost obyvatelům domova seniorů v našem sousedství. Jak? Podělili jsme se s nimi o část výrobků našich žáků. Tak nezbývá, než popřát všem klidné Vánoce a úspěšný vstup do Nového roku, roku 2022. Hodně zdraví a na shledanou v novém roce!