Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku

01.09.2021

Dnes jsme zahájili nový školní rok pro žáky gymnázia a střední odborné školy. Do nově upravených prostor zavítalo bezmála dvě stě žáků, z nichž dvacet pět bylo nově přijatých primánů, kteří k nám nastoupili z různých základních škol, a to jak z Prahy, tak jejího okolí. Po úvodním otestování žáků na přítomnost COVID-19, které neodhalilo žádný pozitivní výsledek, byl školní rok za zvuků studentské hymny slavnostně zahájen v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní. Je potěšující, že jak žáci, tak pedagogové jsou velmi pozitivně naladěni (mimo jiné i proto, že všichni jsou negativní) a těší se na výuku. Všichni doufáme, že nadcházející školní rok bude mnohem standardnější, než byl ten minulý a že mimořádností či nestandardností bude co nejméně. V každém případě jsme připraveni na jakýkoli průběh výuky v právě začínajícím školním roce. Nezbývá, než všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu popřát hodně sil, pevné zdraví a také úspěchů při studiu i v pedagogické práci.