Poděkování zájemcům o studium na GK

Poděkování zájemcům o studium na GK

24.06.2021

Dámy a pánové, vážení rodiče!

Chci vám jménem svým i celého vedení školy poděkovat za mimořádný zájem o studium na naší škole. V uplynulých týdnech jsme se osobně setkali s více než stovkou zájemců o studium na našem gymnáziu. Mnozí z uchazečů byli skvělí a nepochybně na osmileté gymnázium patří. I přes naši lítost jsme museli řadu uchazečů odmítnout, přestože jejich výsledky u JPZ a osobnostní předpoklady byly na velmi dobré úrovni. Vzali jsme jen ty, kteří nejvíce korespondovali s našimi možnostmi a představami o profilu studenta našeho gymnázia. Jsme velmi rádi za to, že velké množství zájemců o studium prokázalo kromobyčejnou zdatnost v angličtině. Vybrali jsme pro příští školní rok hlavně ty, kteří budou mít na naší škole značný potenciál k rozvinutí jazykové gramotnosti. Je potěšující, že takových uchazečů je rok od roku víc a víc. 

Prima je naplněná zcela, dvacet pět žáků začne od září navštěvovat první ročník osmiletého gymnázia a několik žáků nastoupí přestupem do kvinty. Zatímco v primě už nemáme ani jedno volné místečko, v kvintě díky úspěšným odvoláním na školy první volby máme k dispozici ještě dvě obsaditelná místa. 

Osobně mě těší, že zejména jazyková erudice žáků základních škol stoupá, mezery pak lze nacházet v logickém myšlení a ve schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu. Rovněž jsou patrné poruchy koncentrace u mnoha dětí. To je však jev dlouhodobý a jsem o to víc potěšen, že se se nám podařilo vybrat děti, které vykazují velmi dobrou úroveň studijních předpokladů.

Přejeme všem žákům i jejich rodičům pěkné prázdniny a úspěšné vykročení do nového školního roku na nových školách. S našimi budoucími žáky se těšíme na setkání 1. 9. 2021. 

Hezké prázdniny všem!

Marek Matějka