Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

19.05.2021

Dámy a pánové,

k dnešnímu dni CERMAT zveřejnil výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na víceletá gymnázia, které se konaly 5. a 6. května 2021. Na základě dosažených výsledků JPZ a školní části přijímacího řízení byli přijati ke studiu žáci, kteří vyhověli podmínkám pro přijetí podle ustanovení o Organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022 na webových stránkách Gymnázia Kodaňská. Informace k jednotlivým bodovým hodnocením dílčích částí přijímacího řízení vám poskytneme na vyžádání individuálně na studijním oddělení školy.

PDF Výsledky přijímacího řízení 2021/2022, 313 kB

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby doručili zápisový lístek na studijní odd. gymnázia nejdéle do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu na úřední desce, resp. webové stránce školy. Toto rozhodnutí o přijetí ke studiu je možné převzít osobně na studijním odd. počínaje dnem 25. 5. 2021. V nejbližších dnech budete kontaktováni studijním oddělením školy ohledně převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a podpisu Smlouvy o vzdělávání. Neúspěšní zájemci o studium budou vyrozuměni rozhodnutím o nepřijetí ke studiu stejným způsobem jako přijatí uchazeči. 

Vzhledem k celospolečenské situaci, výsledkům JPZ i značnému zájmu o přijetí ke studiu na osmileté gymnázium počínaje dnem 20. 5. 2021 vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu. Jedná se o žáky pátých a devátých ročníků. Podmínkou pro přijetí z druhého kola je úspěšné složení JPZ a osobní pohovor s představiteli vedení školy skládající se z prověření obecného přehledu uchazeče, posouzení motivace ke studiu a ověření jazykových znalostí v angličtině, případně dalším cizím jazyce. Zájemci o účast v druhém kole přijímacího řízení se mohou hlásit na studijním odd. školy na telefonním čísle 210 088 811.

Marek Matějka v. r.
výkonný ředitel

V Praze, dne 19. 5. 2021