Výuka od pondělí 3. 5. 2021

Výuka od pondělí 3. 5. 2021

30.04.2021

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 4. 2021 se do škol od 3. 5. 2021 vrátí žáci nižších ročníků osmiletého gymnázia, a to analogicky žákům druhého stupně základních škol. V případě našeho gymnázia se do školy v 18. kalendářním týdnu (sudém) vrátí žáci 1.A8 a 3.A8

V lichém týdnu (19. týden) od 10. 5. 2021 se do školy vrátí žáci 2.A8, 2.B8 a 4.A8. Pozor! Jedná se o obrácený režim oproti podzimní rotační výuce. Žáci, kteří se nevrací do školy k prezenční výuce (vyšší gymnázium a střední odborná škola), pokračují ve výuce distanční.

Vzhledem k zavedení povinnosti se testovat před začátkem prezenční výuky je nutné, aby se žáci tříd, kteří se zúčastní osobní výuky, tj. v pondělí a čtvrtek každého kalendářního týdne, dostavili do školy nejpozději v 7.35 hodin. Mezi 7.40 a 7.55 hodin bude probíhat testování. Cílem je, aby docházelo k co nejmenšímu narušování výuky prvních vyučovacích hodin v den testování. 

Na základě panujících epidemiologických opatření může docházet k drobným úpravám výuky v průběhu dne. Každopádně žáci se budou učit podle platného rozvrhu hodin. Změny se mohou týkat obědových pauz a výuky tělesné výuky. 
V případě dotazů kontaktujte studijní odd. gymnázia (tel.: 210 088 811).

vedení školy