Přestup na Gymnázium Kodaňská

Přestup na Gymnázium Kodaňská

11.05.2021

Gymnázium Kodaňská (Bankovní akademie) umožňuje v souladu s § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků:

  1. z víceletého gymnázia;
  2. ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy;
  3. ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením střední škole, která JPZ realizuje).

Přijetí ke studiu je podmíněno doloženými výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školu v aktuálním roce (například u žáků 9. ročníku na čtyřletou střední školu), dále pak osobním pohovorem s vedením školy a prověřením znalostí AJ, případně jazyka dalšího (NJ, ŠJ).