Návrat k prezenční výuce 25. a 30.11.2020

Návrat k prezenční výuce 25. a 30.11.2020

23.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, 

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR a jí vytvořeným dokumentem PES dojde k datu 25. 11. 2020 k návratu žáků maturitních ročníku (8. A8).

Následně k 30. 11. 2020 se do školy vrátí žáci nižších ročníků osmiletého gymnázia (NG). V našem případě to znamená, že se do prezenčního studia vrátí žáci NG v rotačním modelu docházky:

  • v liché kalendářní týdny budou do školy docházet žáci 1. A8 a 3. A8
  • v sudé kalendářní týdny budou do školy docházet žáci 2. A8, 2. B8, 4. A8.

Týden od 30. 11. 2020 je lichý, ergo 30. 11. 2020 se do školy vrátí primáni a terciáni. V týdnu od 7. 12. 2020 pak žáci sekundy a kvarty. Po celou dobu rotační docházky platí povinnost účasti na distančním vzdělávání pro ty, kteří se nezúčastní prezenční výuky.
Žáci vyššího gymnázia (kvinta až septima) nadále pokračují v distančním studiu. 

Podrobnosti k organizaci výuky naleznete v systému Bakaláři.

vedení gymnázia