Zahájení nového školního roku - změna

Zahájení nového školního roku - změna

19.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k opatřením MZd ČR z pátku 28. 8. 2020, kdy byla Praha zařazena do oranžové barvy tzv. Covid semaforu, jsem se rozhodl z preventivních důvodů zrušit zahájení školního roku společným setkáním v Kongresovém centru VŠFS.

Všichni žáci musí být vybaveni dvěma ochrannými rouškami a igelitovým sáčkem a před vstupem do budovy školy si neprodleně vydezinfikují ruce. Vstup do budov školy je dovolen pouze žákům, nikoli jejich doprovodu. Po celou dobu pobytu ve škole se žáci budou řídit pokyny pracovníků školy a dbát maximální měrou na hygienu rukou. O nakládání s ochrannými rouškami budou žáci informováni třídními profesory při zahajovací hodině.

Třídní učitelé budou informovat žáky o organizaci prvního týdne školy a předají žákům další důležité informace, týkající se nového školního roku.

Nově tedy platí následující program zahájení školního roku:

Organizace výuky 1.9.2020

Žáci nižšího gymnázia (1.A8 až 4.A8)

 • se dostaví do budovy školy (Kodaňská 54/10) mezi 8.40 a 8.55 hodin 
 • po vstupu do budovy budou pracovníkem školy nasměrováni do kmenové učebny
 • po příchodu do kmenové učebny vyčkají na místě příchodu třídního profesora
 • úderem deváté hodiny třídní profesoři zahájí školní rok 2020 / 2021
 • v 10.45 hodin skončí program úvodního dne a žáci v doprovodu třídních profesorů opustí budovu školy 

Žáci vyššího gymnázia (5.A8 až 8.A8)

 • se dostaví do budovy školy (Estonská 500) mezi 9.15 a 9.25 hodin
 • po vstupu do budovy se odeberou do kmenových učeben ve 3., resp. 4. patře
 • po příchodu do kmenové učebny vyčkají na místě příchodu třídního profesora
 • úderem 9.30 hodin třídní profesoři zahájí školní rok 2020 / 2021
 • v 11.15 hodin skončí program úvodního dne a žáci v doprovodu třídních profesorů opustí budovu školy

Žáci střední odborné školy

 • se dostaví do budovy školy (Kodaňská 54/10) mezi 9.15 a 9.25 hodin
 • po vstupu do budovy se odeberou do kmenových učeben ve 4. patře
 • po příchodu do kmenové učebny vyčkají na místě příchodu třídního profesora
 • úderem 9.30 hodin třídní profesoři zahájí školní rok 2020 / 2021
 • v 11.15 hodin skončí program úvodního dne a žáci v doprovodu třídních profesorů opustí budovu školy

Organizace výuky 2.9.2020

NG prima 8:00 až 12:00 třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, fasování nových, apod.)
NG sekundy 8:00 až 12:15 třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, fasování nových, apod.)
NG tercie a kvarta 8:00 až 12:30 třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, fasování nových, apod.)
VG (kvinta až oktáva)

8:00 až 9:40
od 10:00

třídnické hodiny
výuka dle rozvrhu

SOŠ 8:00 až 9:40
od 10:00
třídnické hodiny
výuka dle rozvrhu

 

Organizace výuky 3.9.2020

NG prima 8:00 až 12:35 třídnické hodiny
NG sekundy 8:00 až 12:15 třídnické hodiny
NG tercie 8:00 až 12:00 třídnické hodiny
NG kvarta

8:00 až 9:40
od 10:00

třídnické hodiny
výuka dle rozvrhu

VG a SOŠ   výuka dle rozvrhu

Organizace výuky 4.9.2020

Výuka dle rozvrhu.

V prvním týdnu odpadá odpolední výuka.

Obědy: 1.9. se stravování žákům školy nezajišťuje, 2.9. je v nabídce pouze jedno jídlo. Od 3.9. už poběží výdej jídel v běžném režimu školní výdejny.

Šatny: 1.-2.9. se žáci nepřezouvají. Od 3.9. mají žáci povinnost se v budově Kodaňská přezovat (v budově Estonská se žáci nepřezouvají).

PDF Organizace 1. týdne školního roku 2020/21, 194 kB

----------------------------------------------------------------------------------

I přes stále přetrvávající nestandardní podmínky provozu školských zařízení doufám, že nadcházející školní rok zvládneme společným úsilím co nejlépe a nebudeme muset přistupovat k mimořádným opatřením, jak tomu bylo v uplynulém školním roce. Jménem svým i všech pracovníků školy přeji všem pevné zdraví a úspěšný školní rok.

Vzhledem k tomu, že příslušné orgány státní správy (MZd a MŠMT ČR) rozhodly o zavedení proti korona virových opatření  ve školách s účinností od 1. 9. 2020, žádáme všechny žáky i rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím, které upravují běžný školní režim ve vazbě na tato preventivní opatření. Vedení školy zajistí potřebné vybavení pro zvýšený hygienický režim v prostorách budovy v době výuky, respektive pobytu žáků ve škole. Cílem je zachování maxima preventivních opatření proti šíření viru do prostor školy. V pondělí 17. 8. 2020 MŠMT ČR vydalo Manuál k provozu škol, jimž se všechna školská zařízení budou řídit v průběhu nadcházejícího školního roku. Tento manuál je k dispozici na stránkách MŠMT nebo i na webu školy.

PDF Manuál pro provoz školských zařízení vzhledem ke COVID-19, 974 kB

Těšíme se na setkání 1. září 2020 a přejeme klidné prožití zbytku letních prázdnin!

Marek Matějka v. r. 
výkonný ředitel