Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

01.07.2020

Vážení rodiče,

chci vám poděkovat za enormní zájem o možnost studia vašich dětí na našem osmiletém gymnáziu. Přestože jsme letos z kapacitních důvodů mohli otevřít jen jednu třídu pro dvacet pět dětí, setkali jsme se v krátkém čase s desítkami zájemců o studium, z nichž jsme museli větší část odmítnout. Na oněch dvacet pět volných míst připadlo bezmála 130 zájemců, s nimiž jsme se osobně potkali a poměrně důkladně prověřovali studijní i osobnostní předpoklady každého jednoho z uchazečů. Další desítky zájemců o studium jsme už museli z kapacitních důvodů odmítnout ještě před osobním setkáním. Mně osobně i prof. Čejkové, která se zúčastnila pohovorů společně se mnou, bylo velmi líto mnohé z šikovných dětí s výbornými výsledky u jednotných přijímacích zkoušek odmítnout. Mnohdy to byla téměř Sofiina volba. Je potěšující, že se úroveň žáků pátých tříd se zájmem o studium na osmiletém gymnáziu už dva roky po sobě drží na vysoké úrovni. Zatímco vloni to byl ročník děvčat, letos dominují chlapci. Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybrat žáky, kteří dosáhli nejen výborných výsledků u JPZ, ale mají i dobré osobnostní předpoklady pro studium na osmiletém gymnáziu. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit skupinu šikovných a navzájem kompatibilních primánů, kteří od září zasednou v lavicích 1. A8 Gymnázia Kodaňská. Těšíme se na viděnou s novými primány 1. 9. 2020 v Kongresovém centru VŠFS, kde zahájíme nový školní rok, a všem těm, které jsme nemohli přijmout, přejeme hodně úspěchů při studiu na školách, kde budou v příštím školním roce studovat. Nechť se vám všem daří! Hezké prázdniny. 

Marek Matějka v. r.
výkonný ředitel