Přijímáme nové žáky

Přijímáme nové žáky

17.06.2020

Ve vazbě na výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia a počtu přijatých a nepřijatých žáků otvíráme druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích. Podmínkou pro účast v druhém kole přijímacího řízení (PZ) je, že uchazeč o studium splnil všechny podmínky vyplývající z reglementu PZ, zejména uspěl u jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Přihlásit se k osobnímu pohovoru školní části PZ je možné telefonicky nebo emailem na studijním odd. Gymnázia Kodaňská.

Kontaktní osoba:
Kateřina Simonová
Telefon: 602 679 671, 210 088 811
katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz 

Pohovory proběhnou individuálně, a to v termínech po dohodě se zákonnými zástupci uchazečů. Maximální počet žáků pro první ročník osmiletého gymnázia je stanoven na 25. Obsazujeme poslední volná místa, protože část zájemců o studium u JPZ neuspěla a nemohli tak být přijati ke studiu.