Kurz pro zájemce o studium: “Efektivní zvládání psychické zátěže u přijímacího řízení“

Kurz pro zájemce o studium: “Efektivní zvládání psychické zátěže u přijímacího řízení“

25.02.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Termíny přijímacích zkoušek se kvapem blíží. Mnozí zájemci o studium na osmiletých gymnáziích navštěvují přípravné kurzy z češtiny a matematiky. Příprava pomalu vrcholí. Rodiče i žáci mnohdy mají pocit, že přípravě na přijímačky dali maximum. A nakonec se často uchýlí k myšlence, že víc jsme pro to už udělat nemohli. Většinou však k dokonalé připravenosti žáka přece jen cosi chybí. Psychologická příprava. Trénink na zvládnutí psychické zátěže u přijímaček jako takových. I přes důkladnou přípravu a velmi slušné průběžné výsledky kontrolních didaktických testů ve finále dítě „selže“. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) nedopadnou dle očekávání. A důvod? Nezvládnutí stresu při testech naostro.

Abychom dokázali děti co nejkomplexněji připravit na střet s realitou u JPZ, připravili jsme pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu kurz:

Efektivní zvládání psychické zátěže u přijímacího řízení


Co děti na kurzu čeká (anotace)?

Rozebereme hlavní zdroje psychické zátěže ve vzdělávání v kontextu přijímacího řízení a seznámíme páťáky s účinnými technikami jejich zvládání. Žáci si osvojí dovednosti z oblasti zvládání stresu, naučí se základům práce při organizaci času včetně stanovování si priorit (timemanagement), nezapomeneme na relaxační techniky, ale také se pozastavíme u technik zaměřených na problém (kognitivní restrukturalizace), jejichž syntéza představuje efektivní nástroj prevence i zvládání psychické zátěže. Pakliže Vysoká škola finanční a správní používá slogan: Nabijeme Tě poznáním, my na Gymnáziu Kodaňská bychom mohli říct: Vybavíme Tě odolností!

Termíny kurzů:

  • 24. 3. 2020, 16 až 18.30 hodin
  • 7. 4. 2020, 16 až 18.30 hodin.

Rozsah: tři vyučovací hodiny

Lektor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Cena: 200,- Kč

Přihláška: telefonicky nebo emailem na studijním oddělení (tel: 210 088 811, email: katerina.simonova@gymnaziumkodanska.cz)

Těšíme se na setkání.