Začátek školního roku 2023/24

Začátek školního roku 2023/24

04.07.2023

Dámy a pánové,

nový školní rok se začne slavnostním setkáním žáků a pedagogického sboru 4. září 2023. Vzhledem ke kapacitě prostor sálu a počtu žáků jsme se rozhodli rozdělit všechny žáky gymnázia do tří skupin.
 
První skupina žáků (1. A8, 2. A8, 3. A8) se dostaví do budovy školy (vchodem přes VŠFS) v 8.15 hodin, přičemž slavnostní zahájení proběhne od 8.30 hodin v aule VŠFS (E 004). Poté se žáci odeberou v doprovodu svých třídních do kmenových tříd, odkud budou po úvodním setkání propuštěni domů nejdéle v 10.00 hodin. Obědy se první den školy nevydávají.
 
Druhá skupina žáků (4. A8, 6. A8, 7. A8, 8. A8) se dostaví do budovy školy (vchodem přes VŠFS) v 10:00 hodin, přičemž slavnostní zahájení proběhne od 10.15 hodin v aule VŠFS (E 004). Poté budou žáci propuštěni domů nejdéle v 11.00 hodin. Obědy se první den školy nevydávají.
 
Třetí skupina žáků (5. A8, 5.B8, 1. A4) se dostaví do budovy školy (vchodem přes VŠFS) v 11.05 hodin, přičemž slavnostní zahájení proběhne od 11.15 hodin v aule VŠFS (E 004). Poté se žáci odeberou v doprovodu svých třídních do kmenových tříd, odkud budou po úvodním setkání propuštěni domů nejdéle v 13.00 hodin. Obědy se první den školy nevydávají.
 
Druhý den nového školního roku, tj. 5. 9. 2023 se žáci 1. A8 a 1. A4 odeberou na adaptační kurzy do předem určených míst, o nichž byli rodiče žáků informováni na úvodních třídních schůzkách. Návrat z AK je plánován na 8. 9. 2023 v cca 13 hodin k budově školy. Všichni účastníci AK obdrželi písemnou pozvánku včetně propozic k dané akci.
 
Přejeme všem hezké prázdniny a budeme se těšit 4. září na shledanou!
  
S přátelským pozdravem a v dokonalé úctě
 
Marek Matějka v. r.
výkonný ředitel