Mercado - tradice nejen vánoční

Mercado - tradice nejen vánoční

06.01.2023

Těsně před odchodem na vánoční prázdniny se v prostorech Gymnázia Kodaňská uskutečnila už tradiční akce s názvem Mercado / der Marktplatz. Žáci gymnázia zorganizovali pod záštitou svých pedagogů oblíbenou akci, při níž sami vyrobí a prodají kulinářské produkty z různých jazykově kulturních oblastí, které bezprostředně souvisí s výukou druhého cizího jazyka, a to španělštiny a němčiny.

Vzhledem k tomu, že o akci je zájem i mezi zaměstnanci jak gymnázia, tak zřizovatelské vysoké školy, měli žáci možnost oslnit množství příchozích návštěvníků. Ti ocenili nejen kuchařské dovednosti žáků, ale i celkový ráz akce. Pokaždé je konání kulinářských slavností spjato s darováním vybraných finančních prostředků na dobrou věc. Tentokráte jsme od žáků vybrali, respektive žáci darovali do školního fondu na charitativní akce 12 108,- Kč. Je to o třetinu víc, než kolik jsme získali do fondu v minulém školním roce, tj. v prosinci 2021.  Díky našim žákům budeme moct dopřát další rok vzdělávání vybranému dítěti v rámci adopce na dálku. Jedná se o krásný projev lidskosti ze strany našich žáků, kteří díky vlastnímu životu v relativně klidném srdci Evropy pomohou někomu, kdo má výchozí podmínky nastavené zcela odlišně.

Jménem svým i všech pedagogů gymnázia chci všem účastníkům akce s charitativním přesahem srdečně poděkovat. Současně všem přeji úspěšný a klidný rok 2023.

Marek Matějka  
výkonný ředitel