Přednáška Bezpečný internet

Přednáška Bezpečný internet

28.11.2022

Další z akcí pořádaných pro rozšíření digitální gramotnosti našich žáků byla přednáška věnovaná Bezpečnému internetu, respektive seznámení se zásadami, jež je třeba při pobytu ve virtuálním světě a zejména na sociálních sítích mít na zřeteli. Přednáška či spíš seminář byl zaměřen na popsání existujících nástrah internetu a prevenci jejich možných následků. Bylo potěšující, že většina žáků si je potenciálních rizik je vědoma a dokáže se jim primárně bránit. Chceme tímto poděkovat jednomu z rodičů našich žáků, jenž se této problematice věnuje v rámci svého profesního působení. Jedná se o jeden z příkladů dobré spolupráce mezi školou a rodiči. Těšíme se na další z podobných projektů!