Adaptační kurz primy

Adaptační kurz primy

13.09.2022

Minulý týden se žáci primy (1.A8) jeli „adaptovat“ na kurz do Jizerských hor. Program byl opravdu nabitý. Žáci se nejdříve trochu otrkali při seznamovacích hrách, pak je čekal stmelovací vědomostní kvíz, ve kterém byli úspěšní! Další dny nechyběly ani kreativní a fyzické aktivity. Děti velmi bavilo pouštění draků, nadšené byly také z lanového parku, ve kterém překonávaly svůj strach z výšek – těch se nebály ani při výšlapu na vyhlídku Královka. Svou fyzičku využily při jízdě na koloběžkách přes hory a doly k přehradě Josefův důl. Spousta energie ale vydržela i na oblíbené míčové hry. 

Děti se naučily spolupracovat a rozhodly se, že budou „táhnout za jeden provaz“ – zvolené třídní motto. Za zvládnutý adaptační kurz jim nebyly odměnou jen sladké dobroty, ale také pravý táborák s opékáním buřtů nebo diskotéka. Nakonec byli žáci velmi stateční a zvládli i nečekanou strašidelnou noční bojovku. 

Doufáme, že nově vznikající přátelství a kolektivní sounáležitost žákům vydrží i nadále, a přejeme jim mnoho úspěchů a píle i do dalších školních měsíců a let! 

1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg