Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína

08.09.2022

Další ze zahraničních poznávacích zájezdů na začátku nového školního roku se uskutečňuje právě dnes a zítra. Tentokráte se žáci z kurzů německého jazyka vydali do hlavního města sousedního Německa, do Berlína. Pravděpodobně do nejvíce multikulturního města dnešní Evropy, kde žije víc jak osmdesát národů a národností, dorazily čtyři desítky našich žáků v pořádku. V tyto okamžiky se už věnují programu, který pro ně byl připraven jejich vyučujícími.

Přejeme jak žákům, tak pedagogům hezké zážitky a šťastný návrat.