Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

24.06.2022

Nový školní rok, tj. 2022 / 2023 bude zahájen 1. září 2022. 

Žáci nižšího gymnázia (prima až kvarta) zahájí školní rok slavnostním setkáním v 8.30 hodin v Kongresovém centru VŠFS. Po cca půl hodinovém ceremoniálu se žáci v doprovodu svých třídních učitelů odeberou do kmenových tříd, kde se po krátkém seznámení s programem na následující dny školního roku odeberou domů. Čas odchodu žáků NG ze školy je stanoven na max. 9.45 hodin.

Žáci vyššího gymnázia (kvinta až oktáva) zahájí školní rok slavnostním setkáním v 10.00 hodin v Kongresovém centru VŠFS. Po cca půl hodinovém ceremoniálu se žáci v doprovodu svých třídních učitelů odeberou do kmenových tříd, kde se po krátkém seznámení s programem na následující dny školního roku odeberou domů. Čas odchodu žáků VG ze školy je stanoven na max. 11.15 hodin.

První den nového školního roku se stravování ve školní jídelně nezajišťuje. Druhý den, tj. 2. 9. 2022 se bude podávat pouze jedno jídlo bez možnosti výběru. Standardní nabídka ze tří jídel bude probíhat od 5. 9. 2022.

Vstup na slavnostní zahájení školního roku do Kongresového centra VŠFS je umožněn pouze žákům, nikoli rodičům, a to z kapacitních důvodů.

Těšíme se na setkání v příštím školním roce!

Marek Matějka
výkonný ředitel