Konec školního roku

Konec školního roku

23.06.2022

Milí žáci, vážení rodiče!

Blíží se poslední den školního roku a prázdniny doslova tlučou na dveře. To uvítají všichni, žáci i pedagogové. Rok to byl náročný množstvím nestandardních situací, které byly spjaty s atakami Covidu nebo s válečným stavem na Ukrajině. Jsme rádi, že jsme všechna úskalí úspěšně zvládli. Maturity dopadly nadmíru úspěšně, stejně tak přijímací řízení bylo završeno naplněním nové primy do posledního místa. Škola se průběžně rozvíjí a rok za rokem posiluje své postavení mezi osmiletými gymnázii v Praze. Jsme tomu rádi. Vysvědčení bude žákům předáno 30. 6. 2022 v průběhu první vyučovací hodiny. Žáci budou ze školy vypuštěni na prázdniny nejdéle v 9 hodin.
 
Přejeme všem žákům i jejich rodičům klidné a příjemné prožití letních měsíců a budeme se těšit na shledanou 1. září 2022. 

Marek Matějka
výkonný ředitel GK