Gymnázium je zaplněno do posledního místa

Gymnázium je zaplněno do posledního místa

03.06.2022

Děkujeme všem zájemcům o studium na našem gymnáziu. Zájem v druhém kole přijímacího řízení byl enormní. Doslova předčil naše očekávání i při znalosti demografického vývoje v ČR a z něj vyplývajících předpokladů. Podařilo se nám naplnit první ročník osmiletého vzdělávacího cyklu do posledního místečka a museli jsme odmítnout i nadmíru šikovné uchazeče o studium, neboť kapacity jsou omezené. Stejně jsme doplnili i volná místa v kvintě. V tomto případě byl zájem o studium ještě robustnější než v případě zájemců o studium v primě. Věříme, že se nově přijatí žáci rychle adaptují v novém prostředí a budou studovat k prospěchu svému a radosti svých rodičů i učitelů. Úvodní třídní schůzky pro rodiče nových žáků se uskuteční 23. června 2022 v odpoledních hodinách.

Přejeme novým žákům hodně úspěchů při studiu a také příjemně strávené prázdniny a těšíme se na shledanou 1. září 2022 v novém školním roce.

Marek Matějka
výkonný ředitel