Výlet do Terezína

Výlet do Terezína

05.05.2022

Ve středu 20. 4. se třídy 4.A8, 5.A8 a 6.A8 našeho gymnázia zúčastnily exkurze do Památníku Terezín. Spolu se třemi vyučujícími jsme vyrazili autobusem v 8:00 od školy a cesta nám zabrala asi hodinu.

Po příjezdu do Terezína jsme se šli všichni nejdříve podívat do Malé pevnosti. Po zhlédnutí krátkého dokumentárního filmu jsme se zde seznámili s historií stavby, která sahá až do 18. století. Na všechny zapůsobily dlouhé podzemní chodby i tehdejší architektura. Původně vojenský účel pevnosti byl však nahrazen a její prostory byly využívány jako vězení, ve kterém zemřel i známý Gavrilo Princip, který spáchal atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´Este.

Během 2. světové války si zde zřídilo věznici gestapo a byly zde uvězněny tisíce lidí. Všichni si jistě budeme pamatovat krutost podmínek, ve kterých byli vězni ubytováni, a samozřejmě na nás také velmi zapůsobilo místo, kde se konaly popravy.

Následně jsme se přemístili do bývalého Terezínského ghetta a navštívili jeho muzeum. Největší dojem v nás zanechaly staré dokumenty a tabule se jmény tisíců a tisíců lidí, kteří prošli tímto sběrným koncentračním táborem. Nejmrazivější však byly kresby dětí, které zde byly také vězněny a na svých kresbách zachytily děsivou každodennost, která o to zřetelněji vystupovala v porovnání s obrázky, kterými vyjadřovaly svou touhu po přírodě, svých domácích mazlíčcích, Vánocích doma….

Okolo 12:30 jsme zamířili zpět do Prahy. Na exkurzi, ale především na krutost tehdejší doby jistě nikdo z nás nezapomene.

Jakub Kasák, 5.A8

foto: www.pamatnik-terezin.cz

terezin_1.jpg terezin_2.jpg terezin_3.jpg