Milí žáci a učitelé, užijte si krásné prázdniny!

Milí žáci a učitelé, užijte si krásné prázdniny!

23.10.2020

Milí primáni, sekundáni, terciáni, kvartáni ale i vy všichni ostatní žáci osmiletého gymnázia!

Situace ve společnosti není objektivně dobrá, proto je zapotřebí velmi svorně napomáhat jejímu zvládnutí a zlepšení, abychom se co nejdříve ve zdraví mohli potkávat ve škole. Apeluji na vás, abyste dodržovali všechna hygienická a epidemiologická pravidla, která vyhlásila Vláda ČR. V době podzimních prázdnin bychom měli (žáci i učitelé, ale i rodiče) načerpat tolik potřebnou energii a věnovat se příjemným aktivitám, například pobytu na čerstvém vzduchu ve volné přírodě s tím, že budeme důsledně dodržovat příslušná nařízení. V době, kdy se všechno překotně mění, je vhodné si základní pravidla připomenout. Stručně, věcně, jasně.

Přeji vám všem, ať jste zdrávi a načerpáte dostatek sil pro další období distanční výuky.

Marek Matějka v. r.
výkonný ředitel