Projekt UčíTelka v České televizi

Projekt UčíTelka v České televizi

16.03.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Veřejnoprávní Česká televize se zapojuje do výuky na dálku po dobu trvání mimořádného opatření a dnešním dnem spouští projekt UčíTelka. Tímto způsobem chce ČT napomoci přípravě žáků základního vzdělávání v době jejich domácí přípravy místo osobní účasti na vzdělávacím procesu ve školách. Vzhledem k tomu, že nižší gymnázium osmiletého gymnázia má množství shodných prvků s výukou na druhém stupni základní školy, doporučujeme žákům, aby tomuto programu věnovali pozornost. Podrobnosti naleznete na: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=9130&strana-2=1&category=2.

Vedení gymnázia