Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády

03.03.2020

Školní kolo Biologické olympiády kategorie B proběhlo na našem gymnáziu 5. 2. 2020. Letošní 54. ročník této celostátní soutěže má název „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme aneb Obrana proti bližním“. Téma letošního ročníku by se dalo také nazvat „Jak se organismy brání proti jiným organismům“. O tom, že je to téma opravdu zajímavé, se přesvědčilo 9 studentů vyššího stupně gymnázia, kteří se školního kola Biologické olympiády zúčastnili. Soutěžili v teoretických znalostech, v poznávání rostlin, hub a živočichů a řešili také 2 laboratorní úkoly.

Na prvních třech místech se umístila děvčata ze třídy 6.A8:
1. místo: Tereza Šrámková
2. místo: Karolína Šanovcová
3. místo: Anna Havlíčková

Děvčatům gratulujeme. Všem účastníkům školního kola soutěže děkujeme za účast i za jejich aktivní přístup k soutěži.