Sbírka pro nadační fond Světluška

Sbírka pro nadační fond Světluška

27.09.2019

Už tradičně se i letos žáci gymnázia zúčastnili charitativní akce na pomoc lidem s vadami zraku pod názvem Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Jedná se o akci, jíž se aktivně chopili žáci a žákyně kvinty osmiletého gymnázia. V průběhu sbírky se podařilo získat nemalé finanční prostředky, které se pohybují v řádu jednotek tisíců korun českých.

Poděkování patří všem, kteří se zhostili role „světlušek“, ale i těm, kteří přispěli jakoukoli částkou na dobrou věc. Hodnotí se předně dobrá vůle dárců, a ne výše poskytnuté peněžní podpory. Výchova k projevům solidárnosti je tím nejcennějším, co podobné charitativní akce přinášejí. Věříme, že i v příštím roce se nám podaří přispět na správnou věc a že vybrané prostředky pomohou zlepšit kvalitu života potřebným.