Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády

11.02.2019

5. února proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Biologické olympiády kategorie C, ve kterém svedli boj s vědomostmi žáci tříd 3.A8 a 4.A8.

Téma letošního ročníku Biologické olympiády je „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven“. Žáci prokazovali znalosti v písemném testu, v poznávání rostlin, živočichů, hub i hornin. Závěrečná část školního kola byla věnovaná dýchací soustavě člověka. V rámci laboratorního úkolu sestavili žáci model dýchací soustavy člověka pomocí běžně dostupných pomůcek, na kterém je možné názorně pozorovat podíl bránice na plicní ventilaci.

V této soutěži si nejlépe vedla Veronika Podhrázská ze třídy 4.A8. Zvítězila s větším náskokem před svými spolužáky a počtem získaných bodů se probojovala do oblastního kola Biologické olympiády.

Lenka Čejková