Potravinová sbírka Arcidiecézní charity Praha

Potravinová sbírka Arcidiecézní charity Praha

07.02.2023

Další charitativní akce žáků gymnázia proběhla v den předání výpisu vysvědčení za první pololetí školního roku 2022 / 2023, tj. v úterý 31. ledna 2023. Tentokrát se jednalo o participaci na potravinové sbírce pořádané Arcidiecézní charitou Praha.

Sbírka byla určena pro hmotně potřebné spoluobčany. Předně byl výtěžek z akce určen pro matky s dětmi v nouzi. Žáci gymnázia, ale hlavně i jejich rodiče a spolu s nimi i zaměstnanci Gymnázia Kodaňská, ale i Vysoké školy finanční a správní přispěli na sbírku nemalým dílem. Záštitu nad akcí převzal žákovský parlament vyššího stupně gymnázia, který byl i organizátorem celé akce v rámci GK.  Je potěšující, že i dnes platí Sokratovo: „Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou“.

Jménem svým i celého vedení gymnázia chci poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli na dobrou věc.

MM